Kanaryalarda Beslenme

Üreme Döneminde Proteinin Önemi

Yapılan deneylerde, farklı protein\enerji oranı içeren besinler sunulan kuşların, doğru oranda protein ve enerji alacak şekilde besinlerini ayarlayabildikleri gözlemlenmiştir. Bu durum kuşlarda obezite ve buna bağlı hastalıkların ortaya çıkmasını önleyici bir unsurdur.

Yavru kuşların ihtiyaçları, yetişkin kuşlarınkinden epey farklıdır. Yavrular gelişimleri için çok daha fazla proteine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle pek çok kuş üreticisi üreme döneminde protein desteği sağlayan ürünleri kullanmaktadır.

Genelde yetişkin kuşların protein ihtiyaçları mevsimlere göre pek değişmese de, yavrularının daha çok proteine ihtiyaç duyduklarını bilirler. Bu nedenle doğadaki kuşlar, proteine daha rahat ulaşabildikleri mevsimlerde çoğalırlar. Bu mevsim pek çok kuş türü için yazdır. Tropikal kuşlarsa yağışlı mevsimleri tercih ederler.

Kuşlarınıza giderek artan miktarlarda protein içeren besinler vermek, onları çoğalma yolunda teşvik etmeye yardımcı olacaktır. Bunu yapmanın en kolay yolu, kuşlarınıza verdiğiniz mamanın içine protein desteği katmaktır. Protein desteği katmak için yavruların yumurtadan çıkmasını beklemek, yanlış bir karar olacaktır. Protein destekli ürünleri kullanmak size kuşlarınızın üreme döngüsünü kontrol altında tutma imkânı verir.

Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra, hem yüksek proteinli hem de düşük proteinli besinleri kuşlarınıza sunmanız gerekir. Yavruların proteine olan talebi değiştikçe, vereceğiniz miktarlar da değişecektir. Bu sistemin en güzel yanı; yetişkin kuşların, yavrularının ihtiyaçlarının farkında olmalarıdır.

Yavruların ihtiyaçları günden güne değişmektedir. ılk başlarda, büyümelerinin en hızlı evresindeyken protein ihtiyaçları en yüksek seviyededir. ılk birkaç günde ebeveynlerin yüksek protein içerikli besinlere bolca ulaşabilmeleri sağlanmalıdır. Yapılan deneylerde, protein desteği sağlandığı koşullarda, yavruların normalin yaklaşık iki katı hızda büyüdükleri gözlemlenmiştir. Bu etki iki hafta kadar sürmektedir.

Buradan iki sonuç çıkarılabilir. ılki; ayağına bilezik takılacak kuşlara, protein destekli beslenmeleri durumunda, 7.- 9. günler arasında değil de; 4. günde bilezik takılması gerektiğidir. ıkincisi ise; yavruların çok daha çabuk tüylenip ebeveynlerin ağzından beslenmeyi bırakacaklarıdır.

Yavruyu Yuvadan Atmak

Kuş üreticilerinin karşılaştıkları en genel sorunlardan biri de, ebeveynlerin yavruları yuvadan atmaları durumudur. Bunu pek çok sebebi olabilir ama en sık rastlanan sebeplerden biri protein yetersizliğidir.

Kuşlar için günlerin uzaması, daha iyi besinlere ulaşabilecekleri anlamı taşır. Bu kısa süreli avantajı tam olarak kullanabilmek için kuşlar besin miktarı artmadan önce eşe gelirler. Eğer yavrular yumurtadan çıktıkları sırada besin miktarı ve kalitesi artmamışsa, ebeveynlerin yavrularını yuvadan dışarı atmaları çok muhtemeldir. Bazen kuşların on dört günlük yavruları bile yuvadan attıkları görülmüştür. Bunu engellemenin anahtarı proteindir.

ıyi beslenmiş ebeveyn, yavrusuna da iyi bakar. Eğer tekrar eşe gelirlerse, yavrular yuvadan uçmadan tekrar yumurtlayabilirler ama yavruları yuvadan atmazlar.

Protein ve Agresiflik

Yapılan deneylerde, proteini yüksek besinler alan kuşların daha az agresif davrandıkları gözlemlenmiştir. Yeterince iyi beslenen kuşlar, diğer kuşlarla yer kapma yarışına girmeyeceklerdir. Bu nedenle çatışma da azalacaktır.

Sonuç olarak; kuşları eşleşmeye yönelten en önemli uyarıcının protein olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda, sağlıklı yavrular yetiştirmenin anahtarı da yine proteindir.

HAZIRLAYAN:MALCOLM GREEN