Kanaryalar, Kanaryanın Tarihçesi

ORNİTOLOJİ NEDİR?

Ornitoloji, kuşları inceleyen zooloji alt dalıdır.
Yeryüzündeki yaklaşık 9856 kuş türünün dağılımı, göçleri, davranışları ve ekolojisi ornitolojinin başlıca ilgi alanını oluşturur. Çok geniş alan çalışmaları gerektiren bu konularda, bilgilerin büyük bir bölümü çok sayıdaki amatör “ornitolok” tarafından elde edilmektedir. Bu nedenle, ornitoloji amatörlerin önemli katkılar yapayabildikleri birkaç bilim dalından biri olarak kabul edilir. Taksonomi ve anatomi çalışmaları ise kuş koleksiyonlarına sahip üniversite ya da müzelerde profesyonel araştırmacılar tarafından yürütülür.

Kaynak: http://tr.widikepia.org/wiki/Ornitoloji