Kanaryalar

Irk Kanaryacılığında İntensivin Önemi

Irk kanaryalarının eşlenmesinde “İNTENSİV FAKTÖRÜ” çok önemlidir. Üretimde olduğu kadar kuşlarınızı alırken de bu faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Hem hangi renk olduğunun hem de tüy kalitesinin belirlenmesinde bu çok önemlidir. ıntensiv faktörü kalıtımsal olarak ana babadan yavrulara geçen bağımsız bir özelliktir. Çok zayıftan çok güçlüye kadar olan bu faktörün derecesi yetiştiriciler tarafından belirlenir. Bütün ırk kanaryalarını ıntensiv (Acı Sarı) ve schimmel (Kamışı) olarak birbirinden ayırmak zorundayız. Yalnız bu düz sarı kuşlar için geçerli olmayıp, yeşil, kula, gri, beyaz ve araçlı kuşlar içinde geçerlidir. ıntensiv A Schimmel (B) ile simgelendirilir. Esas olan nokta, B kuşun ıntensiv (A) kuşa göre daha uzun tüylere sahip olmasıdır.

Bir Schimmel (B) kuşun tüyünü incelediğimizde, belirlediğimiz tüydeki renk maddesinin tüyün her kısmında aynı miktarda olduğudur. Tüyün kökü renksiz, oldukça yumuşak ve renk olarak silik gibidir. ıntensiv (A) kuş ise temel renk daha güçlü bir yapıya sahiptir. Çünkü ıntensiv (A) kuştaki tüy daha kısa olup tüydeki renk maddesi sanki uca toplanmıştır. Tüyün ucu da biraz dar, güçlü ve sağlamdır. Dikkati çeken başka noktada ıntensiv faktörü tüy büyümesinin gecikmesine neden olur. Bu sebepten yuvada yavruların, hangisinin A , hangisinin B olduğu kuş tüyünü düzmediği zaman anlaşılır.Önce tüylenen yavru Schimmel B dir. Yavru yumurtadan çıkar çıkmazda üzerindeki çok ince tüylerden az ve kısa oluşu onun ıntensiv kuş olacağını, tam tersi ise Schimmel B olacağını gösterir.

Positür kanaryaların eşlendirilmesinde, hangi ırkı yapacağımıza karar verdikten sonra, kuşların tüy özellikleri göz önünde bulundurularak eşe atmalı ve yarışma standartlarına uygun tüy yapısında yavrular çıkartılmalıdır. Damızlık kuşların eşleştirilmesinde tüy uzunluğuna çok dikkat edilmelidir. Mesela Gilbert ıtalicus için sadece ıntesiv x ıntensiv eşlemek gerekir. Bu kuşlar hiçbir şekilde B özellik taşımazlar, tüyler öylesine güçlü ıntensiv özellik taşırlar ki bazı bölgeler tamamen çıplak ve tüysüzdür. Bu yüzden bacaklar tüysüz ve vücudu incecik gözükür. Ama diğer taraftan bu özellik öteki ırklar için kesinlikle geçerli değildir. Positür kuşlarda yarı ıntensiv (AB) kuşlar çok önemlidir. Bu kuşlar dıştan A gibi gözükür ama tüy yapısı incelendiğinde B dir.

Bir çiftin ikisinde de güçlü “B” özellik varsa, gelen jenerasyondaki kuşların tüyleri çok uzun olup kuşun yan tarafındaki tüyler çok uzun ve gevşektir. Bu yarışmalarda istenmeyen özelliktir. Eşlemeler AXB, AXAB, ABXAB şeklindedir. Roza Espanol, Border, Life, Lizard, Alman tepelisi için AXAB, Yokshire, Lanceshire, Scotch Fancy, Japon Haso Bossu Belge, Norwich, Gloster için ABXAB şekildedir. Yarışmalarda iyi sonuç için düzgün, yatık ve ipek gibi tüyler şarttır. Pariser Trompoter ve Crest için yapılan eşlemelerde biraz uzun tüylü kuşlar eşlenirken, tüylerde değişik renk çeşitlerinin olması iyi sonuçlar verir. Eğer bu ırklar BXB eşlenmek istenirse iki kuşunda tüyleri çok uzun olmamalıdır. Diğer renklere oranla beyaz kuşların eşlenmesinde zorluk çıkabilir, çünkü hangi kuşun A hangi kuşun B olduğunu anlamak biraz daha zordur. Kuşun vücudundaki tüm tüylerin uzunluğuna bakılarak bu kuşun A veya B olduğuna karar verilebilir.Tüyler ne kadar kısa ise A ne kadar uzun ise B dir.

HAZIRLAYAN: WERNER MAABEN

KAYNAK : MANİSA KANARYACILAR DERNEĞİ
2006-07-29 06:44:52