Duyurular

Genel Kurul İlanı

ANADOLU ORNİTOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının tehlikeye girmemesi için
20 MART 2021 Cumartesi Günü Saat 10:30 da, çoğunluk sağlanamazsa
27 MART 2021 Cumartesi Günü Saat 10:30 da ekseriyet aranmaksızın RENEPARK
Yeşilköy/İSTANBUL Adresinde aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır.

Sayın Üyelerin Toplantıya katılmaları Saygıyla rica olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

1 – Açılış ve Yoklama
2 – Kongre Başkanlık Divanı seçimi.
3 – Saygı Duruşu.
4 – Yönetim kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 – Yönetim Kurulu’ nun İbrası.
6 – Denetim Kurulu’ nun İbrası.
7 – Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi.
8 – Dilekler ve temeniler.
9 – Kapanış.