Duyurular

Genel Kurul İlanı

BİLGİLENDİRME! AOD YÖNETİMİ

ANADOLU ORNİTOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Anadolu Ornitoloji Derneğinin 2023 yılı Ocak ayında yapması gereken Genel Kurul Toplantısı için kararı yönetim kurulu olarak aldık.
İlk toplantımız : 07 OCAK 2023 Cumartesi Günü Saat 10:30 da, çoğunluk sağlanamazsa
ikinci toplantımız : çoğunluk aramaksızın 15 OCAK 2023 PAZAR Günü Saat 10:30 da ekseriyet aranmaksızın

RÖNEPARK Yeşilköy / İSTANBUL

Adresinde aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır.

Yönetimde görev almak istiyenler gurupta çalışma isteklerini ve tüm üyelerimizin katılımlarını görmek istiyoruz.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

1 – Açılış ve Yoklama
2 – Kongre Başkanlık Divanı seçimi.
3 – Saygı Duruşu.
4 – Yönetim kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 – Yönetim Kurulu’ nun İbrası.
6 – Denetim Kurulu’ nun İbrası.
7 – Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi.
8 – Dilekler ve temeniler.
9 – Kapanış.

Sayın Üyelerimizin Toplantıya katılmaları Saygıyla rica olunur.